Italia- La factura electronica entre empreses privades

Itàlia ha donat un pas important en el procés de digitalització de les relacions entre empreses privades, introduint l’obligació de la factura electrònica entre elles  a partir del gener de 2019.

La factura electrònica es un arxiu  en format XML i la transmissió d’aquestes factures es farà de forma telemàtica a través de la plataforma SDI. Hi han varies possibilitats d’emissió i recepció de les factures.

Aquesta obligació afecta a les empreses establerts a Itàlia.

Quant al flux de les operacions intracomunitàries, cal tenir en compte que  les empreses estrangeres poden adherir-se voluntàriament al SDI.

En el cas que les empreses estrangeres no ho vulguin fer, l’empresa italiana està obligada a declarar les dades de les factures a través d’un model que contindrà només les dades de las factures dels seus operadors transfronterers.

Aquesta comunicació no és necessària en cas que s’hagi generat un DUA de l’operació, és a dir quan es tracti principalment  d’exportació o importacions a o des de territori forma de la UE .

Comments for this post are closed.