Ja son aquí les subvencions a la internacionalització d’Acció!

Aquesta setmana s’obre la convocatòria dels cupons d’Acció aquest any amb un 100% de subvenció. S’adjudicaran per estricte ordre de sol·licitud.

Requisits per les empreses sol·licitants:

  • Ser una pime establerta a Catalunya.
  • Tenir una pàgina web en anglès.
  • No exportar més del 25% de la facturació.
  • Facturar més de 100.000 €.

Hi ha tres tipus d’ajuts a la internacionalització:

Pla de promoció internacional:
Estudi argumentat de priorització dels països a exportar en funció del consum, demanda, competència i altres factors  amb aprofundiment de la informació en el país que es consideri més interessant per exportar: competència, clients objectiu possibles, canals, preus, tipus de borses que es compren més, etc. Subvencionat al 100%.

Sots contractació d’un export manager per un país
Programa que està enfocat a la realització, per part d’un assessor acreditat per Acció i en nom de la vostra empresa de la cerca i prospecció de contactes comercials adequats per la vostra empresa per un país que determinareu. El contacte amb els prospectes és telefònic, amb tramesa d’informació comercial, seguiment dels mateixos per concretar el nivell real d’interès i amb l’objectiu d’aconseguir despertar l’interès i que es concreti a través de visites comercials presencials o virtuals, sol·licituds de pressupostos i, de ser possible en el temps destinat, comandes.

Pla digital internacional:
És un programa per fer un pla digital internacional: definir i implementar les eines i estratègies virtuals que us ajudin a tenir més visibilitat internacionalment. Està subvencionat al 100%. L’empresa ha de comptar amb un pla de promoció internacional de màxim 2 anys per demanar-lo.

El projecte es pot començar quan Acció aprova la solicitud.

Cecot s’encarrega de tot el procés: demanar l’ajut, liquidar-ho, buscar l’assessor. Envieu un email a comercexterior@cecot.org i us trucarem o us informarem per correu (com preferiu).

Comments for this post are closed.