Jordi Morcillo: “Tenir fons propis, mentalitat oberta i paciència dóna fruits”

Entrevista a Jordi Morcillo, Conseller Delegat de Skeyndor
Skeyndor 50 anys en la teva pell. Marca líder de cosmètica professional d’alta qualitat, pionera en investigació i de gran prestigi internacional.

jordi-morcillo

1.- Quin producte o productes de la seva empresa comercialitza a l’ exterior?
Cosmètics Anti-envelliment per clients de perfil mig-alt i de venda a canals professionals tals com esteticistes, SPAS, hotels i cliniques de medicina estètica.

2.- Quan va iniciar-se en el comerç exterior?
Skeyndor va iniciar-se a l’any 1994

3.- Actualment quin percentatge de la facturació s’exporta?
Expotem un 38%

4.- Què el va motivar per iniciar-se en el comerç internacional?
Les possiblitats tan grans per un producte per poder adquisitiu mig-alt i la gran demanda que hi havia així com un mercat com l’Espanyol que començava a ser madur.

5.- Va dissenyar un pla?
Inicialment no, ho vem iniciar a partir del 2001.

6.- Quins beneficis considera que li aporta?
Més facturació, sinèrgies, comptetitivitat, economies escala, excel.lècia, prestigi, etc…

7.- Quins són els errors que hauria volgut evitar?
Anar a obrir països on el retorn de la inversió ha estat nul o negatiu.

8.- Compta amb un departament d’exportacions o persona responsable de les exportacions?
Si

9.- A quins països exporta actualment?
Actualment exportem a més de 48 països, cobrint Europa Comunitaria, Europa de l’Est, Orient Mitjà, Asia Pacific i Nord America, així com Brasil.

10.- Quins reptes ha hagut de superar en els mercats exteriors?
La Marca Espanya lligada a la cosmètica ha estat negativa fins mitjans dels 2000. França era absolut líder sense constestació possible.

11.- Quin considera que és el seu avantatge competitiu internacional, què diferencia els seus productes o la seva oferta?
Preu-qualitat, gran innovació, disseny creatiu mediterrani i molta agilitat en el llençament de nous productes.

12.- Quina és l’estratègia que utilitza per entrar als mercats exteriors? Adapta l’estratègia d’entrada a cada mercat en el qual treballa?
Si, i sobretot tenint en compte la demografia país, poder adquisitiu, tamany i tipus de pell.

13.- Quines recomanacions faria a les empreses que estan començant en l’exportació?
Sobretot que no sigui un més a més de la empresa o la possible salvació per cobrir manca vendes espanya, es necessita molt de finançament els primers 3 anys i tenir fons propis, mentalitat oberta i paciència porta fruits.

Comments for this post are closed.