La Generalitat crea una eina d’autodiagnosi perquè les empreses coneguin com els afectarà el Brexit.

Davant la possibilitat que el Regne Unit marxi de la Unió Europea sense acord us recomanem que analitzeu com pot impactar en els vostres negocis el Brexit i que elaboreu, si s’escau, els plans de contingència adients.

Us recordem que un Brexit sense acord converteix el Regne Unit sense transició en un tercer país, en el qual no s’aplicarà el dret de la UE. Cosa que tindrà importants conseqüències en les relacions comercials amb el Regne Unit.

Us informem que el Govern Català ha posat en marxa la Finestra Brexit, en la qual trobareu una eina d’autodiagnosi per avaluar la vostra exposició al Brexit: https://brexit.accio.gencat.cat/register

A més ha creat un web que actualitzarà permanentment per informar a les empreses i els ciutadans de tots els assumptes que ens poden afectar al Brexit:
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/brexit

Per últim, us recordem que, des del Club Cecot Internacionalització, els nostres assessors, l’Asun Cirera i en Josep Maria Campanera us poden ajudar a elaborar un Pla de Contingència Brexit.

Comments for this post are closed.