Les exportacions catalanes augmenten un 7,5% durant el passat mes de desembre

Durant el mes de desembre de 2019, les exportacions catalanes de mercaderies van ascendir a 5.407.000 d’euros, el que va suposar un ascens del 7,5% respecte a el mateix mes de l’any anterior.

Al llarg del 2019 les exportacions de mercaderies van augmentar un 3,1% fins a arribar als 73.853,5 milions d’euros, el que representa el 25,5% del total espanyol.

El saldo acumulat net de les exportacions de Catalunya s’ha mantingut estable aconseguint els 18.565,8 milions d’euros.

Dades del mes de desembre de 2019

Segons dades avançades per la Secretaria d’Estat de Comerç de el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a partir de dades de el Departament de Duanes i IIEE de l’Agència Tributària, les exportacions de mercaderies de Catalunya del mes de desembre de 2019 van ascendir a 5.407.000 d’euros, amb una taxa de variació interanual (tva) positiva del 7,5% respecte de el mateix mes de l’any anterior.

Els principals sectors exportadors de Catalunya al desembre de 2019 van ser productes químics (26,5% del total exportat i tva 10,3%), béns d’equip (17,8% del total i tva 3,8%), alimentació, begudes i tabac (15,6% del total exportat amb tva 20,9%), manufactures de consum (14,3% de l’total exportat amb tva 3,7%), sector automòbil (12,1% del total amb tva 1, 9%) i semimanufactures no químiques (5,6% del total exportat amb tva -1,2%).
Pel que fa a les importacions de mercaderies, al mes de desembre de 2019 van arribar 6.451,4 milions d’euros, fet que suposa una disminució de l’-5,1% respecte de el mateix mes de l’any anterior.

Els principals sectors importadors van ser: productes químics (21,2% de l’total importat i tva -4,1%), béns d’equip (17,8% de l’total i tva -2,0%), manufactures de consum (15, 2% de l’total i tva 2,1%), sector automòbil (14,8% de l’total i tva -17,2%), i alimentació, begudes i tabac (11,9% de l’total i tva 1,8%) .

El saldo comercial de Catalunya va registrar al desembre de 2019 un dèficit de 1.044,4 milions d’euros, el 40,8% inferior el del mateix mes de 2018 (1.763,3 milions d’euros).

La taxa de cobertura de el comerç exterior de Catalunya al desembre de 2019 es va situar en el 83,8%, 9,8 punts percentuals més que el desembre del 2018 (74,1% de, dades provisionals).

Dades acumulades gener – desembre 2019

Al llarg de tot l’any 2019, les exportacions de Catalunya es van incrementar un 3,1% al període gener-desembre de 2019 (2 punts superior a la variació de 2018, 1,1%, amb dades provisionals) aconseguint els 73.853,5 milions d’euros.

Les importacions acumulades (92.419,3 milions d’euros) van augmentar un 2,5% interanual (4,5 punts menys que en el mateix període de l’any passat, 6,9%, amb dades provisionals).

El saldo comercial va assolir un dèficit de 18.565,8 milions d’euros (dèficit de 16.791.000 d’euros el gener-desembre de 2018, amb dades provisionals).

La taxa de cobertura es va situar en el 79,9%, és a dir, 0,5 punts percentuals més gran que 2018.

El saldo no energètic va llançar un dèficit de 13.470,1 milions d’euros (dèficit de 13.176,9 milions d’euros al gener-desembre de 2018, dades provisionals). El dèficit energètic es va reduir un 5,2%, arribant a -5.095,7millones de €.

El valor de les exportacions va augmentar en 10 comunitats autònomes inclosa Catalunya i es va reduir a la resta.

Les comunitats que van registrar un major increment interanual de les exportacions al gener-desembre van ser Aragó (13,1%), Principat d’Astúries (12%) i Comunitat Foral de Navarra (11,6%). En canvi els majors descensos interanuals es van registrar a les Illes Balears (-8,6%), Castella i Lleó (-4,6%) i Canàries (-4,1%).

La contribució de Catalunya al creixement de les exportacions totals d’Espanya (1,8 punts), va ser de 0,8 punts, i representa 25,5% total de l’exportació espanyola.

Els principals sectors exportadors de Catalunya

 • Productes químics, el 27% de l’total exportat, amb tva 6,3%.
 • Béns d’equip, 17,3% de l’total, que es va incrementar un 1,3% interanual.
 • Alimentació, begudes i tabac, 13,9% de total, amb increment interanual de 8,6%.
 • Sector automòbil, 13,2% sobre el total exportat, amb descens interanual de -11,1%.
 • Manufactures de consum, 12,9% sobre el total, i increment interanual de 6,4%.

Els principals sectors importadors de Catalunya

 • Productes químics, 22,9% del total, va augmentar un 7% enfront de el mateix període del 2018.
 • Béns d’equip, 17,3% del total, que es va incrementar un 3,5% enfront de el període de 2018.
 • Sector automòbil, 14,9% sobre el total, amb descens de l’1,4% enfront de 2018.
 • Manufactures de consum, 14,4% de total, amb ascens d’1,7%.
 • Alimentació, begudes i tabac, 10,6% sobre el total, va créixer 2,2% interanual.

Principals destinacions d’exportacions catalanes

Dins de la Unió Europea, destinació de el 64,9% de l’exportació catalana en valor, destaca l’augment acumulat fins a desembre del 2019 de les exportacions al Regne Unit (10%), França (7,1%) i Itàlia (5,1% ), mentre que van disminuir les dirigides a Alemanya (-5,7%) i Portugal (-0,8%). A la resta d’Europa, van augmentar a Suïssa (30,5%) i Rússia (9%) i van disminuir a Turquia (-11,8%).

L’exportació catalana fora de la Unió Europea suposa un 35,1% del total i va augmentar un 2,4%.

Destaquen els increments de les vendes a Àsia exclòs Orient Mitjà (8,9%) i Amèrica de Nord (5,2%), enfront dels descensos d’Oceania (-14,1%), Àfrica (-7,7%) , Amèrica Llatina (-3,7%), i Orient Mitjà (-1%).

Per països, van destacar positivament els augments a Nigèria (162,4%), la Xina (19,8%), Indonèsia (13,3%), Singapur (9,2%), Egipte (7,8%), Hong- Kong (5,3%), Estats Units (5,3%) i Canadà (4,9%), i negativament Algèria (-29,6%), Argentina (-18,4%), Austràlia (-16, 9%), Corea del Sud (-7,9%), Emirats Àrabs Units (-7,4%), Brasil (-6%), Índia (-4,8%) i Sud-àfrica (-3,5%) .

Anàlisi per províncies

Les exportacions catalanes al període gener-desembre 2019 van registrar els següents comportaments desglossats per províncies:

 • Barcelona (tva 2,4%), els principals sectors exportadors van ser productes químics amb un pes de 27,8% de total de la província (9,2% tva) i béns d’equip (18,5% de total de la província i 1,2% tva).
 • Girona, (tva 10,3%), els principals sectors exportadors van ser alimentació, begudes i tabac, amb un pes de 45,1% de total de la província (23,9% tva), i productes químics, (16, 8% de l’total de la província i (2,8% tva).
 • Lleida (tva 1,9%), els principals sectors exportadors van ser alimentació, begudes i tabac, amb un pes de 62,8% de total de la província (-2,5% tva) i béns d’equip (9,4 % de l’total de la província i 15,4% tva).
 • Tarragona (tva 3,4%), amb principals sectors exportadors: productes químics, amb pes de 33,9 de l’total de la província (-6,5% tva) i productes energètics, (17,8% de total de la província i 17,4% tva).

Les importacions catalanes al període gener-desembre 2019 van registrar els següents comportaments desglossats per províncies:

 • Barcelona (tva 1,8%), els principals sectors importadors van ser productes químics amb un pes de 24,1% de total de la província (8,3% tva), i béns d’equip 18,5% de total de la província (3,4% tva).
 • Girona, (tva 3,4), els principals sectors importadors van ser productes químics amb un pes de 25,3% de total de la província (-3,8% tva) i alimentació, begudes i tabac, 19,4% de l’ total de la província (6,2% tva).
 • Lleida (tva 5,9%), els principals sectors importadors van ser alimentació, begudes i tabac, amb un pes de 38,9% de total de la província (-2,3% tva) i béns d’equip 16,8% de l’total de la província (12,8% tva).
 • Tarragona (tva 5,9%), els principals sectors importadors van ser productes energètics amb pes de 38,5% de total de la província (0,9% tva) i productes químics, pes de 17,2% de total de la província (2,1% tva).Comments for this post are closed.