Llibre Blanc sobre el Futur d’Europa

El president de Europea, Jean-Claude Juncker, va presentar el passat dia 1 de març davant el Ple del Parlament Europeu el Llibre Blanco sobre el futur d’Europa, un document que servirà de punt de partida per al debat entre totes les institucions europees i els Estats membres sobre com avançar en una UE de 27 membres, després de la sortida del Regne Unit de la Unió.

Aquest Llibre Blanc serà durant la Cimera Europea, ja sense el Regne Unit, que se celebrarà el proper 25 de març, amb motiu de la commemoració del 60º aniversari del Tractat de Roma. El llibre Blanc analitza de quina forma evolicionarà Europa en el pròxim decenni. Des de la repercussió de les noves tecnologies a la societat i eltreball, als dubtesd que suscita la globalització, els problemes en matèria de seguretat social i l’ascens del populismes. Planteja la disjuntiva a la que ens enfrontem: ser escombrats per aquestes tendències o assumir-les i aprofitar les noves oportunitats que porten amb elles.

El llibre Blanc estableix cinc possibles escenaris per al futur de la UE.

Seguir igual: La EU-27 se centra en complir el seu programa de reformes positives.

Només el mercat  únic: La EU-27 es torna a centrar  gradualment en el mercat únic.

Els que vulguin fer més, fan més: La EU-27 permet als Estats Membres  que ho vulguin una major col·laboració en àmbits específics.

Fer menys però de forma més eficient: La EU-27 se centra a augmentar i accelerar les fites en determinats àmbits intervenint menys en els altres àmbits

Fer molt més conjuntament:  Els Estats Membres decideixen fer molt més conjuntament en tots els àmbits polítics.

Aquests procés de reflexió que s’inicia amb el llibre blanc, durarà fins a les eleccions al parlament europeu al 2019 i  s’han definit unes fites concretes que serviran per aprofundir en el debat.

Podeu accedir al text complet del llibre blanc en el següent enllaç.

Comments for this post are closed.