L’Origen – La utilitat de la partida aranzelària i de l’origen

En l’article anterior vam explicar que és la partida aranzelària d’un producte i com la podem determinar. Doncs bé, la partida aranzelària ha d’estar detallada en totes les factures d’exportació i/o importació i té una docble utilitat:

  • Serveix perquè als serveis de duanes de cada país es puguin realitzar estadístiques d’importació i exportació i perquè aquestes estadístiques s’envien posteriorment a organismes mundials, com les Nacions Unides, pel seu tractament global
  • Amb la partida aranzelària i l’origen d’un producte es determinen els impostos a la importació (aranzels) que ha d’abonar una empresa quan importa l’esmentat producte. Això és així perquè existeixen acords entre els diferents països i/o zones econòmiques que eximeixen o redueixen els impostos a la importació de determinats productes quan procedeixen de determinats països.

Per exemple, existeix un acord realitzat entre la UE i el Japó per aplicar aranzel 0% a la major part de països importats pel Japó amb origen UE. Això vol dir que el Japó no aplicarà impostos als productes que hagin estat fabricats per la UE però si que els pot aplicar a productes d’altres orígens tot i que tinguin procedència de la UE. Per tant és important diferenciar clarament entre l’origen i la procedència. Un altre cas podria ser el d’un teixit comprat per una empresa catalana a una empresa italiana però el teixit ha estat fabricat a la Índia. L’origen del producte serà la índia, tot i que la procedència sigui Itàlia.

Però que passaria, per exemple, si el teixit ha estat fabricat a la Índia però estampat a Itàlia?

  • Quin seria el seu origen?
  • Quin seria l’origen d’un teixit fabricat a Itàlia i estampat a Itàlia però fet amb fil xinès?
  • Què passaria si una empresa catalana compra un producte químic als Estats Units, li afegeix un colorant i el vol exportar al Japó?
  • Pot certificar que l’origen d’aquest producte és europeu perquè el seu client japonès es pugui emparar en l’acord de lliure comerç entre la UE i el Japó i no pagar aranzels a la importació?

La transparència en l’origen de cada producte és una lluita actual de les administracions fiscals de cada país donat que, si l’origen no es determina correctament,  o no es declara correctament en la despatx d’importació, el producte pot ser importat  fraudulentament, és a dir, pagant menys impostos dels que correspondrien. Es aquí quan entren en joc les “regles de l’origen” que explicarem en els propers butlletins i que serveixen per determinar l’origen d’un producte quan en la seva composició entren o formen part materials o peces fabricats en diferents països.

Comments for this post are closed.