Obert el termini per demanar els cupons a la internacionalització

El passat 7 d’abril es va obrir el termini per demanar els cupons a la internacionalització. Es tracta d’un programa d’Acció, 100% subvencionat, al que us podeu acollir si no exporteu més del 25% de la facturació i sou una PIME (menys de 50 milions d’euros de facturació i/o menys de 250 treballadors).

Pel que fa a la internacionalització es poden demanar 3 tipus de cupons:

  • Pla de promoció internacional: estudi argumentat la priorització dels països on la vostra empresa pot exportar amb més possibilitats d’èxit en funció del consum, demanda i competència, i altres factors com: competència, clients objectiu possibles, canals, preus i tipus de productes de la vostra gamma que es compren més. Està subvencionat 100%.
  • Subcontractació d’un export manager per un país: aquest projecte està enfocat a la realització, per part de l’assessor i en nom de la vostra empresa, dels contactes comercials telefònics, tramesa d’informació, seguiment conforme ha estat rebuda per concretar el nivell real d’interès i, si és possible, aconseguir visites comercials per l’empresa i/o pressupostos en un país concret. Aquest projecte està també subvencionat en 100% .
  • Pla digital internacional: és un programa per fer un pla digital internacional; definir i implementar les eines i estratègies virtuals que us ajudin a tenir més visibilitat internacionalment. Està subvencionat al 100%.

Les sol·licituds s’aprovaran per estricte ordre d’arribada.

Podeu optar a 2 ajuts per convocatòria sempre i quan no hagueu demanat el mateix ajut l’any abans.

Cecot  pot tramitar la vostra sol·licitud i liquidació per qualsevol d’aquests projectes i proposar-vos els assessors més adients en cada cas. Per més informació truqueu al Departament d’Assessorament Internacional de Cecot i demaneu per Cristina Danón o envieu un email a comercexterior@cecot.org.

Comments for this post are closed.