Oportunitats de negoci al Regne Unit

UK va ser el primer país industrialitzat del món i malgrat perdre pes dins les relacions internacionals a finals del segle XX, en l’actualitat encara manté la seva influència mundial a nivell econòmic, militar, cultural i polític. És una potència nuclear que ocupa llocs destacats dins de: l’UE, és un dels 5 membres permanents el Consell se Seguretat de les Nacions Unides, el G-8, el G-20, l’OTAN, l’OCDE.

PRINCIPALS INDICADORS ECONÒMICS

                                                                            2013      2014      2015*     2016*

Creixement del PIB (%)                                   2.2         2.9         2.2         2.0

Inflació (mitjana anual)                                    2.6         1.5         0,1         1.5

Saldo pressupostari / PIB (%)                      -5.7         -5.7         -4.4     -3.0

Balança per saldo corrent / PIB (%)        -4.5         -5.1         -4.3       -3.9

Balança per saldo corrent / PIB (%)       86.2        88.2        88.3      88.0

(*Estimacions)

Les relacions econòmiques i comercials del sector privat entre Espanya i el Regne Unit són molt fluïdes i entre els governs estan determinades pel fet de l’afiliació dels dos països a la UE.

En termes generals, cal assenyalar que les relacions econòmiques entre Espanya i el Regne Unit són positives per al nostre país, i intenses. Malgrat l’impacte econòmic provocat per la crisi financera internacional, el mercat espanyol és encara atractiu per les empreses UK, així com la població del Regne Unit.

Les principals activitats d’intercanvi són les màquines eina, el material de transport i els productes químics. Els sectors amb un gran potencial són les tecnologies de la informació i comunicació, la biotecnologia, el farmacèutic, l’aeronàutic, el de defensa i les energies renovables.

Els productes que més importa el Regne Unit d’Espanya són:

  • Reactors nuclears; calderes; màquines; maquinària i aparells mecànics; parts d’aquestes màquines o aparells:    51.542 M£
  • Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, substàncies bituminoses, ceres minerals:  46.602 M£
  • Cotxes de lloguer; tractors; cicles i altres vehicles terrestres; parts i accessoris:   46.379 M£
  • Màquines; electrodomèstics i aparells elèctrics i peces aparell d’enregistrament o de reproducció del so; aparell d’enregistrament o play back d’imatges i àudio en televisió; i peces i accessoris d’aquests aparells: 37.095 M£
  • Perles fines o cultivades, pedres precioses i semiprecioses similars, preciosos, niquelat de metalls de metalls preciosos i articles d’aquests materials;   bijuteria; monedes: 21.897 M£
  • Productes farmacèutics: 144 M£
  • Navegació aèria o espacial: 518 M£
  • Mobles, mobiliari mèdic quirúrgic, articles de llit i similars, d’enllumenat anuncis, cartells, plaques indicadores, lluminosos…:  6.911 M£
  • Manufactures de fundició, de ferro o d’ acer:  102 M£

El Regne Unit té un impost de societats molt baix que facilita i motiva la inversió estrangera i la implementació de filials i sucursals en aquest país.

En definitiva un mercat de 64 milions d’habitants esperant a obrir-vos les seves portes.

PROGRAMA

 10:00h            Benvinguda.   

Josep M. Campanera. Director Departament
Promoció Internacional de Plametall.

10:10h            Ponències

Isabel Garcia – BARCELONA EXPORT
Consultora Internacionalització.

Carmen Calvo-Couto – En videoconferència des de Londres.
Consultora internacionalització.

11:15h            Cas pràctic empresa

11:30h            Precs i preguntes.

12:00h            Cloenda de l’acte


Dia:          Dimecres, 16 de març de 2016
Hora:       De 10:00 a 12:00 hores
Lloc:        CECOT,  carrer de Sant Pau, 6,  08221 Terrassa
Més informació:
      Tel. 93 745 78 10 –  encarna.rubio@plametall.cat

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d’inscripció.

L’Entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.

INSCRIU-TE

 

 

Comments for this post are closed.