SAPS QUINS SON ELS PAÏSOS NO COMUNITARIS ON S’APLICA LA RECIPROCITAT EN MATERIA DE DEVOLUCIÓ DEL IVA?

Actualment Espanya te reconeixement de reciprocitat amb els següents països:

Canadà: Resolució de 16 de maig de 1994.

Israel: Resolució de 23 de gener de 2006.

Japó: Resolució de 10 de setembre de 1996.

Mònaco: Resolució de 24 de març de 1994. No obstant, convé recordar que les operacions efectuades amb el Principat de Mònaco tindran la mateixa consideració que les realitzades amb  França, tal i como delimita l’ article 3.Tres de la LIVA.

Noruega: Resolució de 28 de gener de 2010.

Suiza: Resolució de 23 de setembre de 1996.

Aquest reconeixement permet sol·licitar la devolució de l’ Iva a empresaris i professionals dels respectius països, malgrat no siguin de la UE,  ja que aquests països també reconeixen aquest dret a empresaris i professionals espanyols.

Per conèixer l’abast d’aquest dret podeu consultar les respectives resolucions  aquí:

resolucion_canada
resolucion_israel
resolucion_japon
resolucion_monaco
resolucion_noruega
resolucion_suiza1

Comments for this post are closed.