“Shenzen Top Brand” Marca de qualitat per a productes europeus comercialitzats a Shenzen (Xina)

Sota el títol  “FOCUS ON CHINA”, els representants de la Federació Industrial de Shenzen a Europa, amb ocasió de la seva visita a Cecot el passat 28 de Novembre, ens van  exposar en una interessant presentació, els avantatges associats a aquesta marca de qualitat per empreses interessades a vendre al mercat de la Xina. I en concret a la zona de Shenzen.

A banda de comptar amb una marca de qualitat expedida pel govern de Shenzen, aquest reconeixement permet disposar d’un espai d’exposició a la zona franca del port de Yiantian sense cap cost addicional i utilitzar els serveis i espais ubicats en unes instal·lacions noves destinades a l’exposició de productes que mantenen uns estàndards de qualitat europeus.

Això resulta interessant per a les empreses que vulguin disposar d‘un centre d’operacions proper a Hong Kong sense cap inversió inicial. Només s’ha de costejar el preu del certificat de qualitat de 1.850 euros / anuals.
A mes el port posa a disposició de les empreses interessades serveis comercials ja que disposa d’ un fons de comerç alimentat per les empreses que integren les 69 Cambres de comerç que formen part d’aquest Federació. El fet de disposar del certificat també facilita l’entrada dels productes i la gestió de les importacions a través d’ aquesta port.

Aquesta aliança entre el port de Yiantian i la Federació Industrial de Shenzen s’explica per l’interès de mantenir una rotació constant de mercaderies importades a través de la plataforma logística del port de Yiantian.
El port ofereix  la possibilitat de garantir o finançar les compres de les empreses xineses interessades en comprar els productes que porten la marca de qualitat, obrint per compta del comprador una L/C

En aquest enllaç us podeu descarregar la presentació i les dades de contacte.

Comments for this post are closed.