Acord d’associació econòmica entre la UE i Japó

L’1 de febrer de 2019 ha entrat en  vigor l’Acord d’Associació Econòmica entre la UE i Japó. L’acord no ha estat sotmès a ratificació pels parlaments nacionals, ja que, a diferència del que va passar amb el CETA, s’ha pretès, pel seu contingut, que afecti només les competències exclusives de la Unió Europea. Per tant ……
Llegir més »