L’origen de les mercaderies en un món globalitzat

El procés de globalització dels mercats  ha tingut com a conseqüència que en els processos de producció moderns intervinguin productors i materials de diferents països. Si a aquest procés de descentralització de la producció hi afegim l’important volum d’acords comercials subscrits en els últims temps, entendrem que pot resultar complex definir l’origen d’un determinat producte. ……
Llegir més »

EL COMERÇ INTERNACIONAL DE MERCADERIES A LA UE 2015

A l’estudi publicat per EUROSTAT sobre el comerç internacional de mercaderies al 2015, es conclou que els principals socis comercials de la UE són EEUU, Xina i molt de lluny segueixen Suïssa i Rússia. L’estudi ens permet veure també que Alemanya és el principal destí de les exportacions de la majoria dels Estats membres de ……
Llegir més »