Programa èxit empreses

Programa dirigit a empreses que volen començar a exportar i no tenen els recursos humans ni els coneixements adients,  empreses que  ja han començat a exportar però volen desenvolupar les seves exportacions en un o diversos mercats exteriors i empreses que ja exporten de forma substancial però a les que manquen recursos humans i lingüístics per ……
Llegir més »