El desplaçament de treballadors a l’exterior

Es freqüent  que les empreses hagin d’enviar  treballadors a d’altres països per tal de dur a terme tasques diverses. Si es tracta de realitzar activitats purament comercials o de gestió de negocis, en principi no sol haver requeriments ni formalitats. Només caldrà assegurar, si  és fora de la UE, l’obtenció de visats en el cas ……
Llegir més »