Cupons a la internacionalització

TERMINI MÀXIM PER A PRESENTAR LA SOL.LICITUD 29 DE NOVEMBRE

Import

L’ajut  consisteix en el 80% de del cost del servei o serveis contractats amb un màxim de 5.000 euros.

Serveis subvencionats

Us recordem que amb els cupons a la internacionalització podeu rebre subvenció per a la contractació del següents serveis:

– Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.

– Plans de promoció internacional.

– Disseny de web per a mercats internacionals. Llegir +

Missió Comercial a Costa d’Ivori i Senegal

Us informem de la convocatòria de la Missió Comercial a Costa d’Ivori i Senegal, que tindrà lloc del 25 al 29 de juny de 2018, per a la que sol·licitarem una ajut a ACCIÓ.

La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses a la Costa d’Ivori i Senegal – amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants. Principalment el programa pot incloure la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc. Llegir +

Del 10 al 14 de juliol – Missió comercial a la Xina

La convocatòria de la Missió Comercial a Xinatindrà lloc del 10 al 14 de juliol de 2017,  coincideix en dates amb la Fira Propak China 2017, per a la qual sol·licitarem una ajut a ACCIÓ.

La missió consistirà en un viatge a realitzar per un grup d’empreses al mercat objectiu – Xina – amb un programa concret d’actuacions per a cadascuna de les empreses participants. Principalment el programa pot incloure la realització d’entrevistes amb clients potencials, la selecció de representants, socis locals o distribuïdors, l’estudi de possibles inversions, etc…

Per a més informació cliqueu aquí

Inscriu-te aquí