11 de juny – Garanties bancàries: Com comprovar la seva solidesa

  • Data: Divendres 11 de juny
  • Hora: De 12.00 h a 14.00 h
  • Inscripcions

Saps quina és la diferència entre una garantia bancària i un crèdit documentari? I un Standby?
Quin tipus d’obligacions es poden assegurar mitjançant les garanties?

Aprofita aquesta sessió online específica sobre garanties bancàries, que ACCIÓ organitza amb el Banc Sabadell. La directora de Trade Finance de Banc Sabadell, la Sra. Carme López, explicarà i tractarà qüestions com:

  • Què és una garantia i per a què serveix.
  • Què hauria de contenir una garantia.
  • Garanties directes i indirectes.
  • Diferències entre una garantia independent, una fiança i un Standby.
  • Què diferencia una garantia d’un crèdit documentari.
  • Normes que regulen les garanties.

Objectiu de l’acte
Donar a conèixer a fons les garanties bancàries en les operacions internacionals.

Comments for this post are closed.