15 de desembre – Webinar – El sector de l’envàs i embalatge en l’Índia

ICEX España Exportació i Inversions organitza, en col·laboració amb l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Bombai, un Webinar – El sector de l’envàs i embalatge en l’Índia – Oportunitats i reptes que se celebrarà el 15 de desembre de 2021.

L’Institut Indi d’Envàs i Embalatge (IIP per les seves sigles en anglès) afirma que el consum per càpita d’envàs i embalatge a l’Índia ha crescut fins a 200% durant l’última dècada, passant dels 4,3 quilograms per persona i per any als 8,6 quilograms en l’actualitat. Els factors principals que impulsen el creixement del sector són la creixent renda disponible dels individus, la demanda cada vegada major d’aliments processats envasats, i els avanços en els segments d’alimentació, begudes, cosmètica i productes farmacèutics a l’Índia. Segons l’informe publicat per Care Ràtings a agost de 2021, la indústria índia d’envàs i embalatge va ser valorada en 72.600 milions de dòlars l’any fiscal 2020-21, i es preveu que aquesta xifra se situï en 83.490 milions de dòlars l’any fiscal 2021-22. El sector continuarà avançant a un ritme de creixement fins a aconseguir els 204.810 milions de dòlars en 2025, registrant així una TCCA del 26,27%.

L’activitat va dirigida exclusivament a empreses espanyoles interessades en l’exportació dels seus productes a l’Índia.

Comments for this post are closed.