16 de març – Webinar: França nova normativa d’etiquetatge en envasos i embalatges per al reciclatge 2022

ICEX España Exportació i Inversions juntament amb l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a París, organitzen una sessió informativa amb la finalitat d’explicar a les empreses espanyoles la nova normativa que ha d’implantar-se en els envasos i embalatges dels productes de gran consum a França: envasos domèstics, tèxtil, roba, calçat, mobles, residus d’equipaments elèctrics i electrònics, piles, acumuladors…

La llei AGEC contra el desaprofitament i a favor de l’economia circular preveu en els envasos i embalatges una major informació al consumidor sobre la selecció de residus i del contenidor en els quals hauran de col·locar-se, a través dels logos Triman i Info-Tri i ha establert un calendari amb diverses dates a partir de les quals són obligatoris aquests logos.

La llei detalla també la responsabilitat ampliada del productor, responsabilitat en la gestió, en el finançament i en el tractament dels residus.

De moment, s’han aprovat els logos relatius a residus derivats de productes de gran consum.

La llei aborda també les obligacions de les empreses que venen productes a través de market-plaus francesos en matèria de reciclatge.

Per a conèixer aquestes novetats, l’Oficina Econòmica i Comercial de París organitza un seminari el pròxim dia 16 de març en el qual dos experts analitzaran les implicacions de l’entrada en vigor de les diferents disposicions de la llei i les seves conseqüències per a les empreses espanyoles que comercialitzen els seus productes en aquest mercat.

Comments for this post are closed.