18 d’octubre – Setmana de la Internacionalització 2022: Fiscalitat verda europea: Tot el que has de saber del mecanisme d’ajust en frontera per carboni

Amb la finalitat d’assolir la neutralitat climàtica l’any 2050, fa més d’un any, la UE aprovava la Llei del Clima on elevava l’objectiu de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle per a 2030 del 40% al 55%. Aquest repte ha posat en marxa, no només programes de finançament molt ambiciosos com són els fons Next Generation, sinó també la maquinària reguladora de la UE per afavorir una reducció real de les emissions.

Entre el paquet de mesures a aprovar, hi ha la de fixar un preu del carboni per a determinats productes importats al mateix temps que s’elimina progressivament l’assignació gratuïta de drets d’emissió a la indústria europea.  La UE vol establir unes condicions de competència equitatives entre els productors de la Unió i de tercers països, evitant la fuga de carboni, és a dir que, les indústries més contaminants produeixin fora de la UE i després venguin els seus productes a Europa.

Inicialment, el mecanisme abastaria cinc sectors industrials que són els que més emissions generen: siderúrgia, ciment, fertilitzants, alumini i generació d’electricitat. No es descarta, però, que a futur s’incloguin altres productes en aquest sistema.

En aquesta sessió virtual, que s’emmarca dins de la Setmana de la Internacionalització, coneixeràs en què consisteix la proposta de mecanisme d’ajust en frontera, presentada per la Comissió Europea al 14 de juliol del 2021, en el marc del paquet Fit for 55,  quines són les seves futures implicacions per a les empreses de Catalunya i quan es preveu que sigui aplicable.

A més, es preveu l’elaboració d’un breu dossier informatiu en el qual es contemplaran els principals aspectes tractats, que es facilitarà als participants de la sessió.

Comments for this post are closed.