2 de juny- Webinar: Plàstics, microplàstics i envasos: Quins són els principals canvis normatius que s’aproximen i en què afectaran a les empreses

Davant dels nombrosos canvis que s’aproximen, en aquesta sessió estudiarem quines són les principals mesures adoptades en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic en relació amb el plàstic, amb especial atenció a com aquestes mesures afecten les empreses. I, en particular, analitzarem les propostes normatives de la Unió Europea i de l’Estat espanyol que afectaran la regulació dels envasos i dels microplàstics.

Els plàstics són un material important a la nostra economia i a la nostra vida quotidiana. Tot i això, poden tenir efectes negatius greus sobre el medi ambient i la salut humana. Cada cop sembla estar més a prop l’adopció d’un Acord internacional en relació amb els plàstics. A més, a la Unió Europea, a l’Estat espanyol i a les comunitats autònomes ja s’han adoptat normes amb les quals es busca reduir l’impacte ambiental d’aquests productes. Atenent l’actual tendència, s’aproximen rellevants canvis legislatIus.

En aquest sentit, entre altres mesures, la Comissió Europea preveu presentar, a finals del 2022, una iniciativa relativa a la regulació dels microplàstics alliberats de forma accidental provinents de pneumàtics, tèxtils i grànuls de plàstic. A Espanya, la nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular i el projecte de regulació d’envasos inclouen mesures de gran importància respecte als plàstics i els seus productors. I també es preveu l’elaboració de normativa amb relació a la responsabilitat ampliada del productor de determinats productes de plàstic, com, per exemple, respecte a les burilles de tabac.

Connecta’t a la sessió i descobreix-les!

ACCIÓ t’acompanya en aquesta sessió en el marc de la xarxa Enterprise Europe Network, de la qual ACCIÓ forma part i que agrupa més de 600 organismes de suport a l’empresa a 66 països.

Comments for this post are closed.