20 de juliol: Sessió informativa sobre el nou reglament de control d’exportacions

CEOE organitza una sessió informativa virtual sobre el Reglament pel qual s’estableix un nou règim de la Unió de control de les exportacions, el corretatge, l’assistència tècnica, el trànsit i la transferència de productes de doble ús.

Per a això es comptarà  amb la participació del cap d’àrea d’Electrònica i Química de Doble Ús de la Secretaria d’Estat de Comerç, Sr. Antonio Javier Mesa, qui destacarà en la seva intervenció els aspectes més nous d’aquesta normativa i respondrà a continuació a les preguntes que li plantegin els representants de les organitzacions empresarials i les empreses.

Aquesta normativa, que entrarà en vigor als 90 dies des de la seva data de publicació el passat 11 de juny en el Diari Oficial de la Unió Europea, persegueix, entre altres aspectes, reforçar el control a una major gamma de tecnologies emergents, que siguin susceptibles de doble ús, i millorar, al seu torn, la coordinació entre la Comissió Europea i els Estats membres de la Unió Europea per a garantir una aplicació homogènia d’aquesta legislació. Així mateix, el nou reglament incorpora noves obligacions de “due diligence“ a les empreses, perquè valorin el risc que pugui suposar l’exportació de béns de doble ús per a la seguretat internacional. Es pot accedir a més informació sobre aquesta nova normativa, a través del següent enllaç.

Comments for this post are closed.