21 de gener- Webinar: Fer negocis a Índia

Connecta’t a aquesta jornada virtual, organitzada per PAI Cambres, i descobriràs les oportunitats de negoci a l’Índia en els sectors de les indústries de la salut, els sistemes industrials i l’alimentació.

L’Índia és un dels mercats amb més potencial de creixement del món. Amb una població estimada en més de 1200 milions, l’Índia va pel camí de ser una de les potències econòmiques del món del segle XXI.

Des de la seva obertura econòmica i comercial a la dècada dels noranta del segle XX, el creixement econòmic mitjà s’ha situat a taxes superiors al 6,5%, la qual cosa ha contribuït al ràpid desenvolupament d’una classe mitjana amb una elevada capacitat adquisitiva. Segons l’FMI, després del decreixement del -7,3% de l’any 2020, a causa de la pandèmia, preveu un creixement del 9,5 el 2021 i del 8,5% pel 2022.

En aquesta sessió veuràs com aquest context es tradueix en oportunitats per a les empreses catalanes i també t’informaràs de la missió prevista per al mes d’abril d’enguany.

Comments for this post are closed.