21 de setembre – Sessió Digital: Oportunitats i reptes al mercat de client públic de Sèrbia

Vols competir amb èxit a les licitacions de Xile, Colòmbia, Noruega, Sèrbia, Vietnam i el Japó en 4 àmbits amb un alt potencial: Green Economy, Smart Health, ICT i Smart Cities?

Les licitacions transfrontereres són un repte encara més gran fora de la Unió Europea. Amb l’objectiu de reduir-ne la complexitat, Brussel·les disposa d’una combinació d’eines i legislació per superar les barreres a les quals s’enfronten les empreses, especialment les pimes.

El projecte Goose és una d’aquestes eines de la Unió Europea. Oferirà instruments i serveis especialitzats per accedir al client públic d’aquests països que no pertanyen a la UE, i en els sectors esmentats, prioritzats per les oportunitats reals de negoci que presenten.

En aquesta sessió descobriràs els reptes del client públic a Sèrbia, les seves característiques i les millors vies d’entrada. Coneixeràs les oportunitats identificades, en els 4 sectors: Green Economy, Smart Health, ICT i Smart Cities. També t’informaràs sobre els segments amb més potencial, des del punt de vista de l’oferta Europea; per exemple, Sèrbia té dèficits en segments com en el tractament d’aigües, l’eficiència energètica o per assolir un sistema de transport net i eficient. Per altra banda, les empreses sèrbies estan obertes de fa temps al capital, coneixement i tecnologia amb origen UE.

Al portal www.projectgoose.eu, trobaràs una sèrie de serveis especialitzats, per ajudar a l’èxit d’empreses i institucions europees en abordar aquests mercats: sessions de formació sobre les licitacions internacionals; sistema de Tender Tracking amb alertes personalitzades; Country Factsheets amb informació resumida dels principals aspectes del client públic de cada país; seminaris web de presentació d’oportunitats per país i per sector; sessions i missions per conèixer els compradors; Mentoring Vouchers; assessorament especialitzat, amb identificació d’estratègies i cerca de socis.

Aquesta activitat s’emmarca dins del projecte europeu GOOSE (GA nº101034095), liderat per ACCIÓ i cofinançat pel programa COSME de la Unió Europea.

Comments for this post are closed.