23 de juny – Webinar: Gestió global de la seguretat dels productes químics – Índia 2021

  • Data: Dimecres 23 de juny
  • Hora: De 10:00h a 11:15h
  • Inscripcions (fins 22 de juny a les 17:00h)

ICEX, en col·laboració amb l’Oficina Econòmica i Comercial d’Espanya a Mumbai i la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), organitza aquesta jornada virtual el dia 23 de juny de 2021.

El govern indi està desenvolupant l’esborrany d’una nova legislació per als productes químics «Draft Chemicals (Management and Safety) Rules» que pren prestats diversos principis i conceptes de la legislació europea REACH. En aquesta jornada, comptarem amb experts locals que ens indicaran les novetats que implica la nova legislació.

El sector químic indi és un dels principals del món, amb importacions anuals de productes químics superiors als 60.000 milions d’euros el 2020 en els diferents subsectors.

Comments for this post are closed.