26 de febrer – Jornades i conferències: Quins són els riscos financers en un comerç internacional canviant?

  • Data: Divendres 26 de febrer de 2021
  • Hora: De 12:00h a 14:00h
  • Inscripcions

Mantenir la capacitat de competir depèn, en part, de la nostra perícia en la previsió i el control dels riscos en que incorrerem en funció de l’evolució del mercat. Un dels efectes transcendentals de la pandèmia ha estat el fet de mostrar-nos que no hi ha res invariable en els plantejaments humans, ni tan sols a l’ordenament econòmic, al món de l’empresa o a la dinàmica global del comerç.

Per tant, si tot pot variar, quins són ara els riscos en un comerç internacional canviant?

Acció amb la col·laboració de Banc de Sabadell organitza aquest taller on trobaràs solucions molt pràctiques als problemes habituals de les pimes quan fan operacions internacionals.

Revisarem les diferents variables de risc i respondrem a qüestions com:

  • Quin risc especial hi ha al comerç exterior.
  • Avantatges d’importar i exportar.
  • Riscos de caràcter comercial (cancel·lació unilateral del contracte, impagament, lliurament de la mercaderia, desavinença en qualitat, en pagament …) tant per al venedor com per al comprador.
  • Risc país.
  • Risc transport (ús de l’INCOTERM més adient).
  • Risc de canvi.
  • Risc documentari.
Comments for this post are closed.