30 de juny – Sessió Digital: Pautes bàsiques per seleccionar un bon agent o distribuïdor

Durant aquesta sessió trametrem a l’empresari els criteris bàsics que s’han de tenir en compte a l’hora de triar un agent o un distribuïdor perquè representi els interessos de la nostra empresa en un país o àrea determinats.

Aquests factors senzills però no sempre obvis, ajudaran a que la tria sigui efectiva i la relació més llarga i profitosa evitant la successió d’agents o distribuïdors en un territori determinat i la mala imatge que això genera amb la manca de resultats i frustració per a l’empresa.

Comments for this post are closed.