BRASIL / ÍNDIA

LES EMPRESES DEL CLUB CECOT INTERNACIONALITZACIÓ CONSTATEN LA DIFÍCIL SITUACIÓ ECONÒMICA DE BRASIL QUE CONTRASTA AMB LES BONES PERSPECTIVES DE L’ÍNDIA.

En les últimes setmanes Brasil ha estat el centre de mira dels mitjans de comunicació per la situació política i per la situació de la seva presidenta que enfrontada a un judici impulsat per l’oposició.

Però les causes de la situació econòmica en què es troba actualment el Brasil venen de lluny i han culminat en una difícil situació per a les empreses d’aquí que estan operant en aquell mercat. Això és el que constaten les empreses del Club Cecot Internacionalització que estan patint de primera mà la caiguda de vendes i projectes d’una forma molt preocupant si es compara amb els resultats del 2015, però sobretot del 2014.

La situació és complicada per què afecta tant empreses que estan exportant des d’aquí com les que estan implantades. Per què a més de la davallada del consum intern, l’impacte del canvi de divisa encareix els productes d’importació ja de per sí gravats per alts impostos aranzelaris.

Només cal posar el focus en tres importants dades per entendre les dificultats indicades:

  • D’una banda la caiguda del PIB l’any 2015 ha estat del 3,8% i la previsió per a aquest any 2016 és del 3,5%. Cal retrotraure’s a 30 anys enrere per trobar un retrocés del gegant Sud-americà durant dos anys seguits. La pèrdua de llocs de treball l’any passat va ser de 1,5 milions.
  • Una inflació del 9% ha fet caure el consum i una gran part de la classe mitjana que tant havia costat crear.
  • L’evolució del tipus de canvi USD$ Vs Real Brasileny i que apreciem en el següent gràfic.

brasil índia

 

 

 

 

 

La gravetat d’aquestes dades ve incrementada per l’actual situació política que fa impossible cap reforma que permeti tornar cert dinamisme a l’economia i sobre tot la falta de confiança derivada de la corrupció política que està enfonsant definitivament l’economia.

Les empreses del Club veuen amb preocupació aquesta situació i recomanen precaució per a aquelles empreses que tinguin entre els seus objectius immediats començar a operar amb Brasil.

Contrasta, i molt, la situació actual d’un altre dels emergents, l’Índia. Aquest país gràcies a quatre característiques que el diferencien de la resta d’emergents (Brasil, Rússia o Xina) no s’ha vist tan afectat per l’ actual conjuntura econòmica:

  • Té una economia basada en la demanda domèstica més que en l’exportació dels seus productes.
  • No és un país exportador de matèries primeres, sinó importador, comparat amb la resta d’emergents per a la qual cosa la baixada de preus generalitzada, suposa una oportunitat per a l’Índia.
  • La seva política monetària segueix sent una bona eina amb la que ser més atractius per a la inversió estrangera

–          Ofereix una de les previsions demogràfiques més atractives per al comerç ja que és un país amb la població més jove a nivell mundial, amb 600 milions d’habitants que es troben per sota dels 25 anys d’edat.

Comissió de Comerç Exterior de Cecot

25 d’abril de 2016

Comments for this post are closed.