7 d’abril – Sessió presencial: Uruguay: País de referència de les inversions europees en ALC

“L’Uruguai és un dels països de referència per a les inversions europees a Amèrica Llatina. En els últims 35 anys Uruguai s’ha posicionat com un destí de confiança i atractiu per als inversors estrangers gràcies a un entorn favorable per a la inversió i especialment a la seva forta estabilitat política i social recolzada en un democràcia consolidada i una forta seguretat jurídica.

En aquesta sessió, organitzada per Foment, parlaran d’aquest país com un país obert al món, i en tal sentit ha adherit a múltiples acords internacionals i integra els principals àmbits i mecanismes per a la resolució de controvèrsies.

L’Uruguai i Espanya tenen vigents un Acord de Promoció i Protecció d’Inversions i un Conveni per a evitar la Doble Imposició Tributària, la qual cosa unit al bon clima de negocis existent al país, ha determinat que avui dia més de 40 de les principals empreses catalanes tinguin inversions permanents en territori uruguaià.

Amb llaços de llarga data amb els mercats més exigents, l’Uruguai proveeix béns i serveis d’alta complexitat. Alhora que proveeix aliments segurs i nutritius per al món, es posiciona com un exportador net de serveis globals, entre els quals destaquen: tecnologia de la informació, enginyeria, construcció, turisme, audiovisual i serveis corporatius.

L’Uruguai ofereix infraestructura logística de primer nivell, tecnologia de punta en telecomunicacions, recursos humans altament competitius i la millor oferta energètica d’Amèrica Llatina basada en fonts renovables. “

Comments for this post are closed.