9 de març – Taller pràctic: Com elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilaterals

En aquesta sessió pràctica, que organitza ACCIÓ, l’expert internacional Jordi del Bas exposarà amb casos reals i des de l’òptica dels avaluadors, el marc de valoració d’una oferta tècnica, per tornar-la en guanyadora.

A través de l’anàlisi de casos reals, visualitzarem la casuística, i incorporarem una metodologia de redacció i presentació que ens faci les propostes més sòlides i exitoses.

L’empresa catalana que licita a mercats internacionals ha d’ajustar-se a uns mètodes i procediments que ja venen donats i, a la vegada, ser conscient que estarà competint amb els millors de cada camp i de cada país. Per tot això és necessari conèixer bé quins són els elements i instruments que poden ajudar a construir ofertes tècniques sòlides i consistents, de manera que augmentem la ràtio d’èxit en les adjudicacions.

Tot i que cada país té els seus requeriments, en aquesta sessió ens centrarem en els organismes multilaterals: l’ONU, el Banc Mundial, el Banc Inter americà, el Banc Africà, EBRD/BERD, o les institucions UE, que comparteixen metodologies i procediments similars.

Comments for this post are closed.