ACCESS2MARKETS: nova web de suport a les empreses exportadores de la UE

El portal Access2Markets és un espai virtual on les empreses podran obtenir tota la informació comercial necessària sobre exportacions des de la UE, importacions a la UE, aranzels, requisits… Entre moltes coses més!

Aquesta plataforma va dirigida a empreses grans, petites o pimes que necessitin informació per a saber com expandir-se fora de les seves fronteres i explorin al mercat europeu. Els usuaris trobaran informació comercial, tutorials o preguntes freqüents.

En aquest web podran trobar informació  detallada sobre l’exportació i importació tant dins de la Unió Europea com als països fora d’aquest territori. Aquestes dades són:

  • Aranzels i impostos:  ofereix la possibilitat de conèixer les tarifes i impostos com per exemple l’IVA de cada país.
  • Normes d’origen: permet conèixer els diferents acords de la UE amb altres països o dins dels propis europeus o si és necessari sol·licitar el certificat d’origen presencial o no presencial.
  • Requisits dels productes (pes, preu…).
  • Procediments duaners: respecte a Europa i a la resta del món.
  • Obstacles comercials: procediments administratius, llicències de compra…
  • Estadístiques.

Els usuaris tindran accés, en temps real, a les actualitzacions d’aquestes informacions, notícies dels acords i normes entre països, per la qual cosa la negociació comercial serà molt més ràpid.

També podran notificar els obstacles a l’hora d’exportar des de la pròpia plataforma, per a aconseguir ajuda específica de la Comissió, en col·laboració amb els Estats membres de la UE i les organitzacions empresarials, i així poder abordar-los amb major eficàcia.

A més, Access2Markets disposa d’una eina addicional dins de la pròpia pàgina, es diu ROSA (Rules Of Origin Self-Assessment).

És gratuïta i fàcil d’utilitzar. La seva funció és facilitar l’autoavaluació de les normes d’origen tenint en compte al producte dins del marc dels acords comercials de la UE amb Amèrica Central, part d’Àsia i el Canadà.

Comments for this post are closed.