Acció indica la previsió de les exportacions per a 2021

El 50% de les empreses exportadores afirmen que les seves exportacions s’han mantingut o fins i tot han crescut durant 2020 tot i la pandèmia.

Acció preveu que les exportacions catalanes recuperin el pols durant 2021 i el creixement sigui d’entre un 9,5  i un 11,5%.  Fins assolir una xifra d’entre 70.000 i m2.000 milions d’Euros Si es compleixen aquestes previsions el comerç exterior recuperaria  durant l’any 2021 el terreny perdut durant la pandèmia i estaria en disposició  de tornar a créixer a partir de 2022. Les exportacions tornaran a ser el motor de recuperació econòmica perquè creixeran més que el PIB.

Font: Expansión

El 60% de les empreses exportadores es plantegen obrir nous mercats a l’estranger i el 30,8% de les empreses industrials que no comercien amb l’exterior asseguren que iniciaran processos d’internacionalització. És un progrés força important doncs en el sondeig realitzat al Juny només 22,5% de les empreses contemplaven aquesta possibilitat.

L’aposta per la internacionalització prové del fet que el 70% dels enquestats afirmen que el mercat internacionals es recuperaran abans que el mercat nacional.

Comments for this post are closed.