Aconseguit un principi d’acord sobre inversions entre la UE i la Xina

Després de set anys de converses, la Unió Europea i la Xina van concloure les negociacions de l’Acord Global d’Inversions (CAI, per les seves sigles en anglès). Segons va indicar la Comissió Europea, l’objectiu és millorar l’accés al mercat xinès en sectors claus com la indústria i l’automoció, els serveis financers, serveis de telecomunicacions i informàtics, de transport marítim internacional i aeri, i serveis de construcció, entre altres.

A més, preveu la igualtat de condicions amb empreses locals i estatals, major seguretat jurídica per als inversors europeus, i eliminar l’obligació actual de constituir una societat conjunta amb empreses xineses, així com la transferència de tecnologies. Així mateix, inclou compromisos en matèria mediambiental i sobre normes laborals, en línia amb les directrius europees.

BusinessEurope va celebrar el contingut de l’acord i els beneficis que suposaran per a les empreses europees, encara que va insistir en la necessitat d’aprofundir en una major protecció de les inversions. Ara s’espera que, al llarg dels pròxims dos anys, totes dues parts ultimin les negociacions sobre la protecció de les inversions per passar a l’etapa de signatura, ratificació i conclusió del citat acord.

Podeu trobar més informació al següent enllaç.

Comments for this post are closed.