Acord Comercial entre la Unió Europea i Mercosur

La Unió Europea ha fet públic l’acord polític entre la UE i Mercosur per aconseguir un acord comercial que configurarà un nou marc comercial que forma part d’un ampli acord d’associació entre les dues regions.

Mercosur és un bloc comercial format per Argentina, Brasil, Uruguai i el Paraguai. L’acord abastarà una població de 780 milions de persones.

L’acord liberalitzarà àmpliament el comerç de mercaderies.

Concretament Mercosur liberalitzarà totalment el 91% de les seves importacions de la UE durant un període de transició de fins a 10 anys per a la majoria de productes. La liberalització lineal més llarga de fins a 15 anys està reservada a alguns dels productes més sensibles del Mercosur.

Per la seva banda la UE liberalitzarà el 92% (100% dels productes industrials) de les seves importacions del Mercosur durant un període de transició de fins a 10 anys.

Mercosur eliminarà de ple les obligacions en sectors clau com ara automòbils, recanvis d’automòbils, maquinària, productes químics i productes farmacèutics. Les partides aranzelàries de les peces d’automòbils es liberalitzaran majoritàriament en 10 anys. Pel que fa a la maquinària de la UE, el 93% de les exportacions es liberalitzarà totalment, principalment en un termini també de 10 anys.

Podeu consultar el resum de l’acord en el següent enllaç.

Comments for this post are closed.