Acord de lliure comerç entre la Unió Europea i Singapur

Després de ser ratificat pels Estats membres de la UE, l’Acord comercial entre la UE i Singapur va entrar en vigor el 21 de novembre.

Singapur eliminarà tots els aranzels que encara s’apliquen a determinats productes de la UE -com ara les begudes alcohòliques, inclosa la cervesa i la cervesa “stout”- i es comprometrà a mantenir sense canvis l’actual accés lliure de drets per als altres producttes de la UE.

El dia en què entri en vigor l’Acord comercial, més de l’80% de les importacions procedents de Singapur entraran a la UE lliures de drets.

Per a la resta, els aranzels de la UE s’eliminaran en un termini de tres o cinc anys, depenent de la categoria del producte

Els sectors que es beneficiaran de la supressió immediata dels aranzels són els de l’electrònica, els productes farmacèutics, els productes petroquímics i els productes agrícoles transformats.

Els aranzels sobre determinats tipus de productes tèxtils i catifes es suprimiran en un termini de tres anys, mentre que els aranzels aplicables a les bicicletes, la fruita, els cereals i el calçat d’esport s’eliminaran en un termini de cinc anys.

A més, l’acord també inclou els següents aspectes claus en matèria de comerç:
Facilita les cadenes de valor regionals i global
Elimina les barreres tècniques i no aranzelàries al comerç de mercaderies
Facilita el comerç a través d’una major cooperació duanera
Obre els mercats de serveis i d’inversió de manera global
Aporta noves possibilitats de licitació per als licitadors de la UE
Protegeix els drets de propietat intel.lectual
Inclou compromisos vinculants en matèria de comerç i desenvolupament sostenible

Trobareu més informació al següent enllaç

Comments for this post are closed.