Acord sobre la nova associació entre la UE i els països d’Àfrica, Carib i el Pacífic

Després de dos anys de negociacions, la Unió Europea i l’organització dels països d’Àfrica, Carib i el Pacífic (ACP) van aconseguir un acord polític sobre un nou pacte d’associació que actualitza les relacions entre les parts, i que estarà en vigor durant dues dècades.

Aquest acord, que encara ha de ser aprovat, signat i ratificat per les parts, servirà com a nou marc jurídic que guiarà les relacions polítiques, econòmiques i en matèria de cooperació entre la UE i els 79 membres de la ACP.

L’acord cobreix  bastant àmbits com el desenvolupament i el creixement sostenibles fins als drets humans i la pau i la seguretat. A més, està previst que inclogui pilars d’acció regionals específics centrats en les necessitats de cada zona. Mentre l’acord és ratificat, la UE ha acceptat, eventualment, prorrogar el vigent Acord de Cotonú fins al 30 de novembre de 2021.

Comments for this post are closed.