Actualització de les restriccions de viatge a Espanya i a la UE per la COVID

El Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, estableix l’obligatorietat, per a tot passatger amb destinació a Espanya, d’emplenar un formulari de salut pública abans de la seva entrada al país, a través de l’adreça d’internet www.spth.gob.es o mitjançant l’aplicació gratuïta SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH.

Les agències de viatge, els operadors turístics i les companyies de transport aeri o marítim i qualsevol altre agent que comercialitzi bitllets aïlladament o com a part d’un viatge combinat hauran d’informar els passatgers, en l’inici del procés de venda dels bitllets amb destinació a Espanya, de l’obligatorietat del viatger de presentar el Formulari de Control Sanitari a l’arribada. A més, a partir del 23 de Novembre, s’exigirà en el mateix la declaració de disposar d’una Prova Diagnòstica d’Infecció Activa per a SARSCoV-2 (PDIA) amb resultat negatiu realitzada en les setanta-dues hores prèvies a l’arribada per a tots els viatgers que procedeixin de països/zones de risc de la UE, Suïssa, Noruega i Regne Unit.

Les zones de risc dins d’Europa són aquelles que no estan marcades en verd en el següent mapa editat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) i que s’actualitza setmanalment en la web de la Unió Europea.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.