Actualització sobre el Brexit

Finalment, com ja havíem avançat, la llei Brexit ha estat ratificada pel Parlament britànic i ara resta que el Parlament Europeu la ratifiqui. En això no es preveuen sorpreses.

Així doncs el Brexit és ja una realitat i aquest 31 de Gener de 2020 la Gran Bretanya ha deixat de ser membre de la UE.

No obstant, les coses seguiran mes o menys com fins ara per a les empreses ja que s’obre un període transitori des de l’1 de febrer fins el 31 de desembre de 2020, durant el que s’ha de negociar l’acord de futur entre la UE i el Regne Unit.

No hi ha massa temps, i tot i que cabria la possibilitat d’una pròrroga si el Regne Unit la sol·licita, caldria tramitar una altre llei al Parlament Britànic.

L’acord de retirada negociat per l’anterior primera ministra, Theresa May, contemplava una integració mínima si no s’arribava a un acord de futur en el termini previst (UK passava a integrar-se a la Unió Duanera).

En el nou acord de retirada negociat per Boris Johnson, no hi ha cap revisió d’integració mínima. Per tant, si no s’arriba a un acord de futur en el temps establert i no es sol·licita una prorroga (prèvia tramitació d’una llei al parlament britànic, com hem dit) el Regne Unit passaria a ser un tercer país sota el règim OMC.

La necessitat de preveure plans de contingències segueix existint però es posposa. Veurem com van avançant les negociacions de cara a disposar d’un acord durant aqeust 2020.

Període transitori fins el 31/12/2020

Durant aquest període transitori el desenvolupament del comerç bilateral amb el Regne Unit es durà a terme en les mateixes condicions que les actuals. Per als operadors no hi haurà canvis en cap aspecte: duaner, fiscal, regulador, etc. El Regne Unit seguirà aplicant tota la normativa de la UE.

Pel que fa a mercaderies, el Regne Unit seguirà formant part de el Territori Duaner de la UE i de l’Mercat Únic, en conseqüència, continuarà la lliure circulació de mercaderies. Tampoc hi haurà canvis en l’estatus d’origen dels seus productes, de manera que les empreses podran seguir beneficiant-se de les preferències aranzelàries dels acords subscrits per la UE en les mateixes condicions. La UE notificarà als països afectats que, durant aquest període transitori, el Regne Unit deurà ser tractat com a Estat Membre a l’efecte d’aquests acords.

L’1 de gener de 2021, el Regne Unit deixarà de tenir l’obligació d’aplicar la normativa de la UE i entraria en vigor l’acord comercial que s’assoleixi. Si no hi ha acord, el Regne Unit tindria el mateix tracte que altres països de l’Organització Mundial de Comerç, amb els quals la Unió Europea no té acord preferencial.

Per a l’exportació i importació de mercaderies, l’1 de gener de 2021 començarà la necessitat de realitzar tots els tràmits duaners i no duaners requerits per país tercer. Amb o sense acord comercial, després del període transitori, el Regne Unit quedarà fora de la Unió Duanera de la UE i serà un tercer país a tots els efectes tant en comerç de béns com de serveis. Els seus productes deixaran de tenir l’estatus d’originaris de la UE.

Comments for this post are closed.