Ajuts i subvencions: Programa de prospecció de mercat per empreses que exportin menys del 25%

Països objectiu:
Qualsevol país d’Europa Occidental, Estats Units, Amèrica Llatina, Nord-d’Àfrica.

Funcionament del Servei

  1. Entrevista de coneixement de l’empresa i productes. Establiment de canal d’entrada i objectius. Definició de perfils de clients i intermediaris potencials en el país objectiu.
  2. Redacció de full de ruta amb calendari d’accions en base als perfils i objectius fixats.
  3. Preparació d’una àmplia base de dades de contactes que compleixin els perfils fixats.
  4. Prospecció comercial,  gestió dels contactes seguiment comercial… Preparació d’agenda de visites física o virtual amb empreses interessades a conèixer l’empresa.
  5. Assessorament durant tot el programa.

En aquest cas el benefici per a l’empresa és clar: un estalvi d’inversió en recursos humans, en mans d’experts en internacionalització i en els mercats objectiu que els aportarà també el suport d’assessors especialitzats.

Cal recordar els beneficis de l’exportació: diversificació del risc comercial per client i país,  augment de la xifra de facturació, augment de coneixement de tendències del sector i de la competència, aprofitament de les economies d’escala, increment del prestigi tant al mercat nacional com internacional, millora del retorn de  la inversió…

Animeu-vos a exportar o exportar més! Ara és el moment! Podeu fer-ho sense cost per la vostra empresa!

Més informació:
Cristina Danón, Assessora d’internacionalització de Cecot: comercexterior@cecot.org

Comments for this post are closed.