Ajuts per a la internacionalització digital de les empreses: programa Xpande Digital

La Càmara de Espanya desenvolupa juntament amb les Cambres de Comerç territorials, el programa Xpande Digital per ajudar les empreses a implementar un pla de màrqueting digital orientat a la seva internacionalització en un mercat exterior concret, oferint a les empreses tant l’assessorament especialitzat com les ajudes econòmiques necessàries per posar en marxa aquest pla.

El Programa Xpande Digital està cofinançat pe fons FEDER de la Unió Europea, dins del marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb aplicació a tot el territori nacional.

  • Què és el Programa Xpande Digital?

El Programa Xpande Digital es basa en un assessorament personalitzat a la Pime en matèria de màrqueting digital internacional, orientat a un producte / servei i país prèviament seleccionat per aquesta, així com un pressupost d’ajudes per desenvolupar el pla de màrqueting digital al mercat exterior objectiu.

Llegir l’article.

Comments for this post are closed.