Alumnes francesos per fer pràctiques a empreses del 3 de maig al 3 de Juliol

Cecot col·labora amb diverses escoles de comerç internacional franceses que ens proposen alumnes de pràctiques, per fer prospecció comercial del mercat francès (o altres mercats en idioma anglès) pel període del 3 de maig al 3 de Juliol d’enguany. També poden realitzar altres tasques de suport com: traducció de textos, entrada de comandes, preparació de correus, cerca de contactes, actualització de les xarxes socials en francès… tot i que l’objectiu principal de les seves pràctiques és el contacte telefònic amb clients existents i potencials.

Aquests alumnes estan cursant 1er curs de comerç internacional i són beneficiaris d’una beca Erasmus que cobreix el seu desplaçament i estada a Catalunya. Les pràctiques no són retribuïdes tot i que la major part de les empreses solen assignar a l’alumne alguna petita quantitat per transport o despeses generals.

Les empreses que estiguin interessades en rebre algun d’aquests alumnes han de posar-se en contacte quant abans amb CECOT a l’adreça de correu comercexterior@cecot.org. Trametrem als interessats els perfils dels candidats que tenim a la nostra disposició.

Comments for this post are closed.