AMEC presenta el seu treball “Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI)”

L’Índex de Solidesa de la Internacionalització (ISI) és un índex sintètic que mesura la robustesa de la internacionalització de l’economia espanyola. L’ISI recull en un únic resultat els valors d’un conjunt d’indicadors econòmics vinculats amb els diferents aspectes de l’economia espanyola.

L’ISI s’elabora a partir de 19 indicadors repartits en quatre dimensions (actors, resultats, cadenes globals de valor i elements habilitadors).

A aquelles empreses que els pugui interessar, des del servei d’assessorament de comerç exterior, els hi podem fer arribar aquests documents, ens ho podeu demanar a comercexterior@cecot.org.

Comments for this post are closed.