Aportacions reintegrables a projectes de l’àmbit dels videojocs

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de “cofinançament” que permeten a l’empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte d’aquestes subvencions és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l’edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.

Termini per sol·licitar l’ajut:

El període per presentar sol·licituds és del 21 de juliol al 15 de setembre 2022, tots dos inclosos.

El llançament comercial s’ha de produir entre l’1 de juliol del 2022 i el 30 de desembre del 2025, tots dos inclosos.

Més informació al següent enllaç.

Comments for this post are closed.