Augment dels preus de l’energia

El Consell Europeu ha abordat el recent augment dràstic dels preus de l’energia i ha considerat les repercussions de les pujades de preus en els ciutadans i les empreses, especialment els nostres ciutadans vulnerables i les pimes, que s’esforcen per recuperar-se de la pandèmia de COVID-19.

El conjunt de mesures presentat en la Comunicació de la Comissió per a fer front a l’augment dels preus de l’energia conté mesures útils, tant a curt com a llarg termini.

El Consell Europeu convida:

  • A la Comissió al fet que estudiï el funcionament dels mercats del gas i l’electricitat, així com el mercat del règim de comerç de drets d’emissió (RCDE), amb l’ajuda de l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA). Posteriorment, la Comissió avaluarà si determinades pràctiques comercials requereixen una ulterior actuació reglamentària;
  • Als Estats membres i a la Comissió al fet que facin urgentment el millor ús del conjunt de mesures per a prestar ajuda a curt termini als consumidors més vulnerables i fer costat a les empreses europees, tenint en compte la diversitat i les característiques específiques de les situacions dels Estats membres;
  • A la Comissió i al Consell al fet que considerin amb promptitud mesures a mitjà i llarg termini que contribueixin a disposar d’energia a un preu assequible per a les llars i les empreses, augmentin la resiliència del sistema energètic de la UE i del mercat interior de l’energia, proporcionin seguretat de subministrament i donin suport a la transició cap a la neutralitat climàtica, tenint en compte la diversitat i les característiques específiques de les situacions dels Estats membres;
  • Al Banc Europeu d’Inversions al fet que estudiï com accelerar la inversió en la transició energètica, dins del seu actual marge de capital disponible, amb vista a reduir els riscos de pertorbació en el futur i complir les ambicions d’Europa en matèria de connectivitat mundial.

En la sessió extraordinària del Consell de Transport, Telecomunicacions i Energia (Energia) del 26 d’octubre de 2021 s’emprendrà immediatament aquesta tasca. El Consell Europeu seguirà amb atenció l’evolució de la situació i tornarà a tractar aquesta qüestió al desembre.

Comments for this post are closed.