Avançament de l’informe sectorial del club Cecot d’Internacionalització

En termes generals, a nivell comercial,  l’any 2017 ha sigut un bon any per a les empreses exportadores. El mercat nacional ha funcionat relativament be. Menys per a alguns sectors que per d’altres, òbviament, però en conjunt ha estat positiu.

A l’Orient Mitja s’acusa el preu del petroli, es veu una inèrcia de creixement però manquen elements per tirar endavant i la perspectiva és que el proper any encara serà complicat.

Sud-Amèrica tampoc mostra bones perspectives, sense perjudici que per determinats productes o sectors hagi funcionat be.

En canvi Rússia  s’obren nous projectes i possibilitats per al proper any.

Les empreses que treballen el mercat UK han començat a notar els efectes del Brexit, empitjorant resultats.

A nivell de productes de consum es comença a detectar una incipient tendència cap als productes de proximitat. Una tendència que no te efectes rellevants en les vendes però que podria anar a mes.

La valoració que fan les empreses exportadors de cara al 2018 és bona. S’albiren bones perspectives de vendes.

Amb xifres de l’octubre de 2017, l’exportació a Catalunya ha augmentat un 9,3%. Es la Comunitat amb  més contribució positiva del conjunt del Estat.

Des d’un punt de vista macroeconòmic, l’escenari del 2017 es caracteritza per una bonança econòmica a nivell mundial propiciada per l’abundància de liquiditat; al temps que un notable increment de la inestabilitat geopolítica deguda al malestar creixent entre els ciutadans. Una situació potencialment molt perillosa que s’anirà agreujant, de manera especial a Europa, a mesura que els bancs centrals vagin drenant liquiditat i el malestar ciutadà  vagi “in crescendo”. A més, Europa, segueix inactiva totalment pel que fa a las reformes estructurals que necessita.

El mes probable es que la bonança econòmica, incentivada per les retallades d’impostos als Estats Units, continuï al menys durant la primera part del 2018.  Però cal estar molt a l’aguait, dons la paritat fictícia del Euro amb el Dòlar, i l’increment substancial del preu del petroli no afavoreixen amb res el sector exportador. I el detonant  polític  pot saltar el qualsevol moment.

La nostra postura, és recomanar a les empreses aprofitar el moment positiu per consolidar posicions, amb un ull obert ja que els problemes es poden presentar a qualsevol moment, de manera especial a Europa, que és on les coses estan més incertes.

Comments for this post are closed.