Avançament de l’informe sectorial del club Cecot d’Internacionalització

En termes generals, a nivell comercial,  l’any 2017 ha sigut un bon any per a les empreses exportadores. El mercat nacional ha funcionat relativament be. Menys per a alguns sectors que per d’altres, òbviament, però en conjunt ha estat positiu. A l’Orient Mitja s’acusa el preu del petroli, es veu una inèrcia de creixement però ……
Llegir més »