BREXIT: Acord Regne Unit- Unió Europea

La Unió Europea i el Regne Unit han assolit un acord de lliure comerç, mitjançant el qual, els aranzels que s’aplicaran als productes que importi Regne Unit de la UE o a l’inrevés no estaran subjectes a drets d’importació (aranzels).

És important recordar que, malgrat haver-se aconseguit un acord, a partir de l’1 de gener de 2021 (00.00h) els intercanvis comercials amb el Regne Unit (excepte Irlanda del Nord) es consideraran exportacions i importacions, la qual cosa té les següents implicacions:

  • Els enviaments i recepcions de mercaderies a i des de RU s’hauran de formalitzar en declaracions duaneres.
  • Per a la presentació de declaracions és necessari disposar d’un número EORI  registrat en un estat membre de la UE. En el cas d’Espanya es pot obtenir a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. La presentació es pot efectuar pels propis operadors o utilitzant un representant duaner.
  • Alguns tipus de mercaderies estan subjectes a controls per part d’altres organismes diferents de la duana pel que resulta imprescindible informar-se de la tramitació que és necessari realitzar davant ells abans de dur a terme la importació o exportació. Més informació en la pàgina de Certificats i Autoritzacions de l’Agència Tributària, la Carta sobre aquest tema emesa per l’Agència Tributària i les mesures aplicables a cada mercaderia en funció de la seva classificació aranzelària.
  • Irlanda del Nord, encara que forma part del territori duaner de RU, continuarà aplicant normativa de la UE en matèria de duanes, IVA i IIEE, entre altres.
Comments for this post are closed.