Brexit | Aranzel exterior del Regne Unit

El Govern del Regne Unit ha fet pública la tarifa aranzelària que aplicarà a les importacions procedents de tercers països, en substitució de l’aplicada actualment (és a dir la tarifa exterior de la UE).

Quan acabi el període transitori, a partir de  l’1 de gener del 2021, aquesta nova tarifa serà d’aplicació a les importacions que es facin al Regne Unit procedents de països i territoris amb els que el Regne Unit no té subscrit cap acord comercial preferencial.

En el cas que no s’arribés a aprovar un acord comercial entre la UE i el Regne Unit abans de la finalització del període transitori, aquestes serien les tarifes que s’aplicarien a les exportacions que fem des de la UE.

En el cas que s’arribés a un acord comercial amb la UE, també s’aplicarien a les exportacions de mercaderies que no compleixin amb els requisits d’origen de l’acord. Per exemple, reexportació de mercaderies importades sense haver estat subjectes a cap transformació o una transformació insuficient.

Podeu consultar les tarifes aquí.

Comments for this post are closed.