Brèxit – Sector Alimentació

El Govern britànic anuncia l’ajornament dels controls sanitaris i fitosanitaris a les importacions procedents de la UE.

Regne Unit no introduirà més controls a la importació de béns de la UE enguany. Els controls que s’han introduït fins ara es mantenen vigents. La pròxima tardor es publicarà el nou model operatiu per als controls fronterers d’importació al Regne Unit que entraria en vigor a la fi de 2023.

Jacob Rees-Mogg, Minister for Brexit Opportunities and Government Efficiency ha anunciat que els controls sanitaris i fitosanitaris d’importació de productes de la UE que anaven a tenir lloc al juliol de 2022 es retarden a la fi de 2023. La declaració pot consultar-se en aquest enllaç al Parlament Britànic.

La declaració recull la intenció del Govern britànic d’accelerar els treballs per a la digitalització de les duanes britàniques, així com de publicar un model operatiu objectiu (Target Operating Model) en la pròxima tardor que es basarà en una millor avaluació del risc i aprofitarà les noves tecnologies innovadores per a agilitar els processos futurs i reduir les friccions. el Regne Unit pretén establir, per tant, un nou règim de controls d’importació fronterers que entraria en vigor a la fi de 2023. Aquest nou enfocament s’aplicarà per igual a les mercaderies de la UE i a les mercaderies de la resta del món.

Com a conseqüència, els controls que estaven prevists a partir de juliol de 2022 i que no s’introduiran són els següents:

  • Els controls SPS no es realitzaran en els punts de control fronterer (BCP).
  • No serà necessari presentar declaracions sumàries d’importació per a la mercaderia procedent de la UE.
  • La mercaderia no necessita venir acompanyada d’un certificat sanitari o fitosanitari, ni serà sotmesa a controls físics o d’identitat addicionals.
  • S’eliminen les prohibicions i restriccions per a la importació de carns refrigerades de la UE.

No obstant això, els controls que s’han introduït fins ara es mantenen vigents, concretament:

  • Els controls introduïts al gener de 2021 per a les importacions de productes d’origen animal per a consum humà subjectes a mesures de salvaguarda, i plantes i productes vegetals d’alta prioritat continuaran aplicant-se.
  • Es mantindran els controls duaners existents i l’obligació de pre-notificar les mercaderies subjectes a controls sanitaris i fitosanitaris introduïdes al gener de 2022.

Per a la Secretària d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, en el context actual d’agreujament de les disrupcions en les cadenes de subministrament, l’ajornament per part del Regne Unit dels controls sanitaris i fitosanitaris a les importacions procedents de la UE demostra la importància del vincle econòmic i comercial que el Regne Unit continua mantenint amb la UE, el seu principal soci comercial, així com la confiança que les autoritats britàniques tenen en la qualitat i seguretat del sector agroalimentari europeu, els estàndards del qual són un referent a nivell mundial.

Pròxims passos

Segons les declaracions del Govern britànic, el model duaner del Regne Unit després de la seva sortida de la UE, denominat Border Operating Model, s’actualitzarà al seu degut temps, previsiblement a la tardor d’enguany, i entraria en vigor a la fi de 2023.

Una vegada el Govern britànic consolidi la normativa sobre aquest tema i la faci pública, la informació s’actualitzarà en les guies d’accés al mercat britànic elaborades per l’Oficina Econòmica i Comercial a Londres, d’accés gratuït.

Dades del comerç bilateral de productes agroalimentaris

En 2021, les exportacions espanyoles de productes agroalimentaris al Regne Unit van superar els 4.300 milions €, amb una taxa de creixement del 3,8% respecte a l’any anterior, representant el 23% sobre el total de les exportacions espanyoles al Regne Unit i el 7,4% del total de les exportacions espanyoles de productes agroalimentaris.

En el mateix any, les importacions espanyoles de productes agroalimentari procedents del Regne Unit van aconseguir els 600 milions €, amb una caiguda del 30,7% respecte a l’any anterior, representant el 7% sobre el total de les importacions espanyoles procedents del Regne Unit i el 1,5% del total de les importacions espanyoles d’aquests productes.

Comments for this post are closed.