Calendari 2021 BREXIT: Controls fronterers mercaderies a Regne Unit 2021

El Regne Unit ha comunicat formalment que no sol·licitarà una extensió del període transitori. A causa de la crisi del COVID-19, el Govern britànic ha decidit introduir formalitats i controls duaners respecte de les mercaderies importades per Gran Bretanya des de la UE, en tres fases (no aplicant a les operacions entre la UE i Irlanda del Nord o entre Irlanda del Nord i l’illa de Gran Bretanya, que es regulen per l’Acord de Retirada).

  • Fase 1. Des de gener de 2021

No seran necessàries les declaracions de seguretat durant els 6 primers mesos. Els importadors comercials de béns tindran sis mesos per a presentar la declaració en duana i, encara que els aranzels s’aplicaran des de l’1 de gener, no serà fins que es presenti la declaració duanera quan s’haurà de pagar el deute duaner. Les importacions de béns subjectes a mesures específiques com el tabac, l’alcohol o químics tòxics, estaran subjectes a declaració duanera completa a la seva entrada, així com a controls duaners.

Les plantes de risc, productes vegetals, animals vius i productes animals de risc, hauran de ser objecte de pre-notificació i hauran d’anar acompanyats dels certificats corresponents. També estaran subjectes a controls en destí o en locals habilitats.

Quant a l’IVA, els operadors hauran de tenir en compte les seves importacions en les seves declaracions d’aquest impost.

  • Fase 2. Des d’abril de 2021

Tots els productes d’origen animal i les plantes i productes d’origen vegetal regulats hauran de presentar una pre-notificació i els certificats necessaris.

  • Fase 3. Des de juliol de 2021

S’apliquen formalitats duaneres similars a les que s’apliquen a mercaderies procedents de tercers països a tots els béns que s’importin de la UE a Gran Bretanya. En particular, seran necessàries declaracions en el punt d’introducció i el pagament dels drets de duanes. També hauran de presentar-se declaracions de seguretat i els productes subjectes a mesures sanitàries i fitosanitàries sofriran més controls físics, que es realitzaran en els punts de control fronterers.

Regne Unit anuncia diverses mesures de preparació davant la nova situació:

• Paquet de 50 milions de lliures perquè els intermediaris duaners millorin les seves capacitats.
• Construcció de noves infraestructures per a realització de controls i formalitats duaneres. Quan aquestes infraestructures no puguin instal·lar-se en el port per falta d’espai, es construiran terra endins.

Podeu trobar més informació aquí.

Comments for this post are closed.